Oude Alo-locatie krijgt 320 nieuwe woningen

Ontwikkelaar MWPO gaat samen met woningcorporatie Nijestee aan de slag op de voormalige Alo-locatie, op de hoek Van Swietenlaan – Laan Corpus den Hoorn. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

De gemeente beoordeelde het plan ‘Holt’ van MWPO als beste. Er komen 320 woningen in alle soorten en maten. De helft van de locatie wordt ingericht als openbaar toegankelijke parkachtige omgeving. Er komt een grote diversiteit aan woningtypen, gericht op gezinnen, starters, kwetsbare ouderen en jongeren. Het aandeel huurwoningen is 40 procent, waarvan 20 procent sociale huur.

Duurzaamheid speelt een grote rol in het plan: het bos dat wordt aangelegd is openbaar toegankelijk en biedt veel ruimte om te ontmoeten, ontspannen en bewegen. Er wordt ingespeeld op de klimaatverandering door afwatering van overvloedige regenval en tijdens hitte verdroging tegen te gaan. Ook is er veel aandacht voor energiebesparing. De gemeente denkt dat de bouw van de eerste woningen in de loop van volgend jaar kan starten.