Ollongren start wederom geen onderzoek naar herindeling

nieuws
Foto: Algemene Bestuursdienst

Minister Ollongren is niet van plan om een nieuw onderzoek te starten naar de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Dat liet de minister donderdag weten in haar beantwoording van schriftelijke vragen van Kamerlid Henk Krol.

Volgens de minister zijn er geen nieuwe feiten bekend geworden, die haar standpunt over een onderzoek naar de herindeling hebben veranderd. “Ik ben dus wederom niet bereid een dergelijk onderzoek op te starten, omdat ik de meerwaarde ervan niet zie”, aldus Ollongren.

Krol had gevraagd om een nieuw onderzoek, omdat een topambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse zaken, volgens het voormalige 50PLus-Kamerlid, vooringenomen zou zijn geweest bij de behandeling van de herindeling. De ambtenaar zou zich daarnaast op een neerbuigende manier hebben uitgelaten over de inwoners van de voormalige gemeente Haren.

‘Woonlasten waren ook gestegen zonder herindeling’

Volgens Ollongren valt de verhoging van de woonlasten voor de inwoners van de voormalige gemeente Haren niet per definitie toe te schrijven aan de herindeling. “Het is aannemelijk om te veronderstellen dat ook een zelfstandige gemeente Haren in de huidige tijd met stijgende woonlasten geconfronteerd zou worden”, zo stelt Ollongren.

Minister heeft vertrouwen in Gronings zonneparken-beleid

Ook stelt de minister dat ze vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente om zal gaan met de aanleg van zonneparken in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer. Kamerlid Krol trekt dit in twijfel, samen met verschillende belangengroepen uit de voormalige gemeentes. “Op dit moment heb ik geen reden om aan te nemen dat er sprake is van ernstige schade die door dit concept beleidsplan wordt toegebracht”, stelt Ollongren.

Volgens Krol heeft de gemeente Groningen het voornemen van het gemeentebestuur zonneparken aan te leggen in de ‘groene long’ tussen Groningen en Haren. Volgens Krol wordt daarmee de Bestuursovereenkomst tussen de drie voormalige gemeentes niet nageleefd.