Groot onderzoek naar rol gemeente bij verkoop Joodse eigendommen WOII

nieuws

Het gemeentebestuur trekt 260 duizend euro uit voor een groot onderzoek naar de rol van de gemeente bij de gedwongen verkoop van Joodse eigendommen tijdens de oorlog.

Het onderzoek richt zich op de rol van de gemeente, politie, vervoerbedrijf en woningbedrijven bij het afpakken van eigendommen van Joodse inwoners van de stad, en het belasten van afgepakt onroerend goed, De meeste Joodse Groningers huurden woningen of kamers. De vraag is wat er met hen is gebeurd. Ook wordt gekeken naar de rol van de Groninger samenleving tegen de Joodse inwoners in de periode 1940-1955. Van de ruim drieduizend inwoners van Groningen met minimaal één Joodse grootouder keerde na de oorlog slechts een klein deel terug naar de stad

Het onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Maarten Duijvendak van de RUG, en moet in mei volgend jaar klaar zijn. Duijvendak krijgt hulp van een aantal historici van de RUG, van een private onderzoeker die gespecialiseerd is in de Joodse oorlogsgeschiedenis en van de gemeentearchivaris van de Groninger Archieven.