Bestemmingsplan laatste deel fietsroute Groningen – Ten Boer ter inzage

nieuws
Foto: Groningen Bereikbaar

De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer zes weken lang ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen.

Provincie en gemeente werken al enkele jaren aan een goede fietsverbinding tussen Groningen en Te Boer. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van het laatste deel van het fietspad mogelijk. Het gaat om Vorkland Zuid. Dat ligt in het buitengebied aan de oostzijde van de stad, grenzend aan de wijk Lewenborg.

Het nieuwe fietspad wordt aan de oostzijde begrensd door Zuidwending en aan de westkant door de Noorddijkerweg. Het valt binnen de agrarische bestemming, en daarom was een nieuw bestemmingsplan nodig. Het plan draagt bij aan het stimuleren van het fietsgebruik tussen stad en dorp.