Structureel 720 duizend euro per jaar voor groen, autoluw en aantrekkelijk Stadspark

Het gemeentebestuur legt structureel jaarlijks 720 duizend euro opzij om het Stadspark weer aantrekkelijk te maken voor alle Stadjers. De plannen staan verwoord in de visie ‘Stadspark, park voor de stad’.

De gemeente wil met het geld dit realiseren: ruim baan voor recreatie, sport en initiatieven van inwoners. Meer aandacht voor verscheidenheid in bomen, planten en dieren. Minder auto’s door het park. Beter beheer en onderhoud van groen, water en straatmeubilair. En de Drafbaan openstellen voor het publiek, als er geen evenementen zijn.

“We willen meer mensen laten genieten van het Stadspark en onze ambities van groen en klimaat dichterbij brengen,” zegt wethouder Roeland van der Schaaf. “Door te investeren in het Stadspark willen we bijdragen aan de gezondheid van de Groningers, aan een klimaatbestendige stad en een prachtige plek creëren om te wandelen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.”

wat betreft de Drafbaan, wordt gedacht aan kleinschalige activiteiten als theater, toneel en sport, maar ook aan een openluchtbioscoop en een ijsbaan. Parkeren van auto’s moet zoveel mogelijk aan de randen van het park. Verder wordt de bereikbaarheid van de camping en volkstuinen onderzocht. Het college van B&W wil ook initiatieven van inwoners ondersteunen.