PVV-fractie stelt vragen over financiering nieuwe moskee Selwerd

nieuws

De raadsfractie van de PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de voorgenomen nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. De fractie wil dat het college onderzoekt of er sprake is van (deels) buitenlandse financiering.

De nieuwbouw van de moskee zou oorspronkelijk tussen de 800.000 en 900.000 euro kosten, die door giften en donaties opgehaald moest worden. De PVV wil weten of daar buitenlandse organisaties en/of regeringen bij betrokken zijn. “Het moskeebestuur heeft in 2015 een online benefietbijeenkomst gehouden om geld in te zamelen voor de nieuwbouw. De zeer omstreden en in Spanje van terrorisme verdachte imam Tarik Ibn Ali was daarbij aanwezig,” aldus de PVV.

De partij wijst erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer een verbod wil op buitenlandse financiering van moskeeën. Vorig jaar juni concludeerde een speciale Kamercommissie: ”Moslims worden op meerdere plekken in ons land beïnvloed door organisaties en regeringen uit landen die de Nederlandse kernwaarden en vrijheden afwijzen. Door buitenlandse financiering krijgen antidemocratische ideeën vat op Nederlandse moslims.” De PVV vraagt het college van B&W een onderzoek in te stellen.