PostNL maakt tien postzegels over De Onlanden

nieuws
Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Maandag 22 februari geeft PostNL een serie van tien speciale postzegels uit om De Onlanden te eren.  ‘Beleef de natuur – De Onlanden’ heet de serie.

‘De Onlanden ten zuiden van de stad Groningen op de grens van Groningen en Drenthe is een 2500 ha groot natuurgebied. Het bestaat uit ruige hooilanden, moerasbos en ruimte voor berging van water met bijbehorende planten, vogels en andere dieren. Inmiddels is er een drassig en moerassig gebied ontstaan, dat specifieke dieren en planten aantrekt. Het vochtige karakteristieke heeft ook de keuze van de afgebeelde dieren bepaald’, aldus PostNL.

De postzegels zijn hier alvast te bekijken: https://www.postzegelblog.nl/2021/02/21/beleef-de-natuur-de-onlanden-moeraslandschap/