Zorgen bij raadsfracties over wachtlijsten jeugdzorg en hulpverlening huiselijk geweld

nieuws
Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

Een werkbezoek van gemeenteraadsleden bij Overbrug heeft bij verschillende fractie zorgen opgewekt over wachtlijsten bij instellingen in de jeugdhulp en organisaties die hulp bieden bij huiselijk geweld in de gemeente.

Onder andere het signaal dat er wachtlijsten zijn ontstaan bij FACT Jeugd baart zorgen, zo stellen de fracties. FACT Jeugd plant geen intakes meer voor jongeren vanaf 18 jaar. De fracties willen daarom dat het college het gesprek aangaat met FACT Jeugd en maatregelen treft die de problemen die dit kan veroorzaken in Groningen voorkomt. Ook als er elders in de keten van jeugdzorg vergelijkbare problematiek is ontstaan.

Daarnaast zorgt een stijging in het aantal meldingen bij Veilig Thuis mogelijk voor onveilige situaties. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen van fysiek en psychisch geweld, verwaarlozing, seksueel geweld en financiële uitbuiting sterk toegenomen. De fracties willen daarom weten of dit beeld ook in Groningen te zien is en of er daardoor ook bij Veilig Thuis Groningen wachtlijsten zijn ontstaan voor hulpvragen.

De fracties van het CDA,  de PvdA, de Stadspartij, Student en Stad, de PVV, 100% Groningen, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de VVD, de SP, D66 en GroenLinks hebben dinsdag schriftelijke vragen ingediend bij het college om meer duidelijkheid te krijgen over de Groningse situatie.