Vier nieuwe leden Raad van Toezicht van Marketing Groningen

nieuws

Marketing Groningen verwelkomt per 1 februari vier nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. “Hiermee halen we een veelzijdige en diverse groep mensen in huis,” aldus voorzitter Wim van de Pol.

Het gaat om Jorien Bakker (strategisch communicatieadviseur Openbaar Ministerie en o.a. voorzitter Ledenraad Waddenvereniging), Trijnie Faber (oud-directeur/bestuurder Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool), Patty Wageman, directeur Stichting Oude Groninger Kerken) en Mark Spit (directeur strategie, marketing en sales UMCG).

“Alle vier zijn ze vertrouwd met de kracht en toekomstmogelijkheden van Groningen,” aldus Van de Pol.. Ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen passie, expertise, kennis en ervaring, met vertegenwoordiging vanuit de sectoren onderwijs, cultuur, overheid, bedrijfsleven en de gezondheidszorg.”

Stichting Marketing Groningen houdt zich bezig met het versterken van de aantrekkingskracht van Stad en Ommeland op bezoekers, bedrijven, talent en congressen, De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd. De functie is onbezoldigd.