Dorpsgesprekken over versterking leiden tot vijf A4’tjes met vragen aan college

nieuws

De gezamenlijke fracties van de Groninger gemeenteraad hebben nog eens een breed scala schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van B&W over de versterkingsoperatie in Ten Boer, Ten Post, Woltersum en de omgeving.

De communicatie met instanties en in het ingewikkelde systeem van regelingen, akkoorden en instanties zijn de voornaamste klachten van de bewoners, zo beaamt ook raadslid Peter Rebergen (CU): “Inwoners geven aan vaak lang niks te horen over de eigen situatie, over wat ze wel of niet kunnen verwachten. Dat maakt ze onzeker en dat leidt tot frustraties. Dit moet anders, daarom is het goed dat we met alle partijen de handen ineen slaan op dit dossier.”

Daarnaast kwam naar voren dat er veel behoefte is bij de bewoners aan meer juridische en technische ondersteuning. Ook voelen inwoners zich in het gemeenschapsgevoel vaak niet serieus genomen. “Doordat bijvoorbeeld iedereen rondom schade en versterking in een ander parket zit, kost het inwoners inspanning om de sociale cohesie in hun dorp of buurt te behouden”, aldus raadslid Lieke Schoutens (GroenLinks). “De vragen dan ook naar de rol van de gemeente en NCG om het gemeenschapsgevoel in stand te houden.”

Eind 2020 organiseerde de Groningse gemeenteraad zes bijeenkomsten met inwoners van Ten Boer, Ten Post, Woltersum en omgeving over de gaswinningsproblematiek. De uitkomsten worden meegenomen in de bespreking van het nieuwe lokaal plan van aanpak voor de versterking, dat in het voorjaar in de raad besproken gaat worden.