Combinatie Herepoort wil verlies voor aannemers Ring-Zuid geheim houden

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het verlies wat de bouwers van de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen gaan lijden, door de vertraging en oplopende kosten voor het project, mag volgens Combinatie Herepoort niet openbaar worden. Als dat wel gebeurt, stellen de bouwers de provincie aansprakelijk voor de geleden schade, zo meldt het Dagblad van het Noorden dinsdagmiddag.

De vier betrokken partijen in het project, Rijkswaterstaat, de Provincie Groningen, de aannemerscombinatie en Aanpak Ring-Zuid, gaan de provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen dinsdagmiddag dringend verzoeken om het verlies geheim te houden.

Ook het rapport van een Taskforce Financiën en mondelinge afspraken tussen de aannemers en de betrokken overheden moet geheim blijven. De aannemers zijn bang dat banken en nieuwe klanten de bedrijven in moeilijkheden kunnen brengen bij nieuwe projecten.

Verschillende Staten- en gemeenteraadsfracties willen dat de geheimhouding volledig wordt opgeheven, omdat ze vinden dat het publiek recht heeft op deze informatie. De Statenfractie van de PVV is nu al voornemens om een amendement in te dienen tegen de geheimhouding.