Beregeningsinstallaties voor natuurgrasvelden

Het college van B&W wil een kleine 850 duizend euro uittrekken voor de aanleg van beregeningsinstallaties op de 37 sportvelden met natuurgras.

De beregening gebeurt nu nog handmatig, via buizen en sproeikanonnen. Dat is niet bepaald duurzaam. Bovendien gaat het om een forse kostenpost, mede omdat er de afgelopen jaren zowel periodes van extreme droogte als tijden van veel regenval zijn geweest.

Volgens de gemeente is het mogelijk om binnen het budget automatische beregening aan te leggen. Een experiment hiermee bij VV Engelbert verloopt positief. De installatie kan op afstand via een app worden aangezet. De beregening vindt ’s nachts plaats.

Deel dit artikel: