Voorlopig geen snotterende kinderen op CBS De Fontein; één klas in ‘quarantaine’

nieuws

Snotterende leerlingen van CBS De Fontein in Ten Boer moeten voorlopig thuisblijven. Ook hun broertjes en zusjes worden geadviseerd niet naar school te komen. De basisschool nam de maatregelen na coronabesmettingen bij drie personeelsleden en een leerling.

De besmettingen kwamen vorige week al aan het licht. De drie medewerkers waren allemaal betrokken bij één klas. De school besloot daarom om deze hele klas in een beperkte quarantaine te laten zijn. Dat wil zeggen: na overleg met de GGD en conform de richtlijnen van het RIVM, is besloten de kinderen wel naar school, naar de kinderopvang en naar de sportclub mogen. De kinderen moeten voor de rest afzien van fysieke sociale contacten.

Snotterige kinderen blijven thuis

Nadat bekend werd dat de medewerkers besmet waren, kwam ook de besmetting van een leerling uit een andere klas aan het licht. Daarop besloot de school om de deuren maandag gesloten te houden en in overleg te gaan over maatregelen. De Fontein besloot daarop om alle leerlingen die snotterig of wat verkouden te zijn voorlopig thuis te laten blijven. Dat gebeurde in overleg met een viroloog van de GGD en de Medezeggenschapsraad.

Maatregelen in goed overleg met GGD; ouders houden zich goed aan de regels

Schooldirecteur Ellen Meijer meldt dat alle maatregelen zijn genomen in overleg met de ouders en de GGD. Volgens Meijer houden de ouders zich goed aan de gestelde regels en verloopt het contact met de GGD goed.

Kinderopvang en sportclubs op de hoogte

Ook de andere instellingen in het Kindcentrum Ten Boer zijn op de hoogte van de besmettingen. De kinderopvang in het MFC heeft dezelfde maatregelen doorgevoerd als de school. Sportclubs waarmee de school in contact is zijn ingelicht. Onder andere de schaakclub in Ten Boer heeft al laten weten dat de trainingen voorlopig niet doorgaan. Ook de voetbalvereniging heeft de training voorlopig gestaakt.

Deel dit artikel: