Minister moet gehoor geven aan oproep voor lagere bruggen in Stad

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet gehoor geven aan de oproep van omwonenden om de varianten voor een lagere en beweegbare Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug mee te nemen als mogelijkheid voor verdere uitwerking. De minister wordt daartoe verplicht door een motie, die donderdagmiddag werd aangenomen in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sem Laçin diende de motie op 7 december in tijdens een overleg van de Kamercommissie MIRT. Elf van de vijftien fracties in de Tweede Kamer stemden donderdagmiddag in met deze motie.

De motie gaat over de hoogte van de Gerrit Krol- en de Paddepoelsterbrug. De partijen stellen dat door hoge en vaste bruggen aan te leggen deze minder toegankelijk zijn voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Daarnaast hebben omwonenden en verschillende organisaties zich uitgesproken voor lage en beweegbare varianten. Ook vindt men dat het belang van fietsers en voetgangers evenredig moet worden meegenomen in de besluitvorming en dat veilige varianten voor lagere en beweegbare bruggen zijn uitgewerkt.