Lockdown dwingt gemeenteraad weer (gedeeltelijk) achter het beeldscherm

nieuws
Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De gemeenteraadsvergadering van aanstaande woensdag wordt aangepast, naar aanleiding van de ‘lockdown’ die vannacht inging in Nederland. De besluitvormende vergadering in de avond vindt digitaal plaats. De meningsvormende vergadering in de middag vindt wel fysiek plaats, maar met slechts één vertegenwoordiger van elke fractie. Dat heeft de griffie van de gemeente Groningen maandagavond laten weten.

De fysieke raadsessie wordt gehouden in de Topweer-zaal in het Provinciehuis. Er mag niemand aanwezig zijn bij de vergadering, behalve het college van B&W en één lid van elke raadsfractie. In deze sessie worden geen besluiten genomen, want dat gebeurt later op de avond in een geheel digitale vergadering met alle raadsleden.

“Met de nieuwe lockdown kiest de raad ervoor aangepast te vergaderen”, aldus Roelf Reinders, raads-communicatieadviseur griffie van de gemeente Groningen. “Met deze combinatie van een ingedikte bijzondere meningsvormende vergadering en een geheel digitale besluitvormende vergadering zijn er minder bewegingen van minder mensen. Op deze manier vergaderde de raad ook al een keer in mei van dit jaar.”

Aanstaande woensdag besluit de raad onder andere over de herhuisvesting van kunst- en cultuurcentrum VRIJDAG, het nieuwe steunpakket COVID-19 voor de Groningse cultuursector, het co-investeringsfonds Sport en het nieuwe reclamebeleid. Ook stemt de raad woensdag over een aantal moties over de deelscooter in de Groningen en over de schoonmakers die in de gebouwen van de gemeente Groningen werken.