Zorgen bij raadsfracties over trage aanpak van prostitutie en drugshandel in A-kwartier

nieuws
Foto: gemeente Groningen

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Vrijheid en 100% willen dat het gemeentebestuur uitleg geeft over haar aanpak van de drugs- en prostitutie problematiek het A-kwartier. De fracties hebben donderdag schriftelijk vragen gesteld aan het college.

De raamprostitutie aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat werd in 2016 beëindigd. Daarmee moest ook de drugshandel in de buurt aan banden worden gelegd. Maar de fracties zijn, net als buurtbewoners, verbaasd over de lange duur voor het handhaven van de zogenaamde Leegstandsverordening. Deze verordening, ingesteld in 2018, moest verpaupering en verkrotting van de voormalige prostitutiepanden aanpakken. Maar het probleem doet zich volgens de fracties nog steeds voor. “Nog geen twee weken geleden is voor een groot aantal panden een omgevingsvergunning afgegeven, maar moet het opknappen nog beginnen”, zo stellen de fracties.

Ook vragen de fracties zich af waarom de gemeente lang heeft gewacht met het handhaven op hernieuwde drugs- en prostitutieproblematiek in het A-kwartier. “Daar werd door omwonenden melding van gemaakt, maar vervolgens is daar te lange tijd weinig tot niets mee gedaan. Pas na lang aandringen van bewoners en escalatie door de buurtvereniging A-kwartier bij de wijkwethouder werd op de situatie gehandhaafd”, aldus 100% Groningen en de PVV.