Verkiezingsprogramma PvdA zet in op woningmarkt en regio: “Het is ambitieus mét lef”

nieuws
Foto: Matthew Bowden from FreeImages

De Partij van de Arbeid heeft zondag haar verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. We spraken zondagavond met de Groningse fractievoorzitter Julian Bushoff, tevens één van de leden die het verkiezingsprogramma samenstelde, voor een eerste reactie.

Hoi Julian! Vandaag was de presentatie. Ik kan me voorstellen dat het hard werken is geweest de voorbije periode …
“Ja, dat kun je wel zeggen. Na maanden werken met een hele toffe club was vandaag het moment van de presentatie. Overigens moet ik daarbij zeggen dat we heel veel input hebben gekregen van heel veel mensen. Behalve partijgenoten ook mensen uit het hele land die via digitale huiskamergesprekken hun visie en mening gaven. Met al die input moeten we ons ook echt rijk rekenen. Het resultaat dat nu op tafel ligt is denk ik een heel ambitieus en links programma met flink wat lef.”

Als ik door het programma blader dan valt mij op dat er veel aandacht is voor woningen en de woningmarkt …
“Ja. Eigenlijk kun je zeggen dat we wonen, werk, onderwijs en zorg erg belangrijk vinden. Daarbij horen ook betaalbare huizen voor iedereen. We vinden dat de woningmarkt nu doorgeschoten is en dat deze beteugeld moet worden.” In het programma staat te lezen dat er tot 2030 100.000 extra woningen per jaar gebouwd moeten gaan worden. Deze woningen zijn nodig om de woningnood aan te pakken. De bouw hiervan moet gecoördineerd worden door een nieuw aan te stellen minister van Wonen. Voorts vindt de partij dat de huurgrens voor sociale huur verhoogd moet worden. De verhuurderheffing wil de PvdA afschaffen. Ook wil men huisjesmelkers strenger aanpakken.

Nu zijn wij de omroep voor de gemeente Groningen en onze doelgroep zijn de mensen in de gemeente. Als ik in het programma het trefwoord Groningen invoer dan kom ik dat diverse keren tegen …
“Ja, ik denk dat Groningen heel goed vertegenwoordigd is. Behalve ikzelf was ook het Tweede Kamerlid Henk Nijboer lid van het verkiezingsprogramma. Maar afgezonderd daarvan vinden we het als partij heel belangrijk om in de regio te investeren. Dus niet alleen Groningen maar ook in Twente, Limburg en Zeeland. Voor Groningen specifiek hebben we de Lelylijn opgenomen. Maar we vinden ook dat de Nedersaksenlijn moet komen. Groningen is gebaat bij een goede bereikbaarheid. Dit is maatschappelijk gezien erg goed maar geeft de regio ook een economische impuls.”

Aardbevingen
Wanneer het over Groningen gaat, gaat het ook over de gevolgen van de aardbevingen. De partij wil dat er eindelijk recht wordt gedaan aan het leed van de inwoners van het aardbevingsbied. Daarom komt het met een crisisaanpak. Zo komt de partij met een Herstelwet Groningen. Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om wijk- en dorpsvernieuwingsprojecten uit te voeren. Schade en versterking worden gescheiden behandeld. Op basis van de Herstelwet wordt per straat, wijk en dorp een toekomstplan gemaakt waarbij de keuzes van de inwoners leidend zijn.

Herstelfonds Groningen met tien miljard voor schade en versterking
Ook wordt er een Herstelfonds Groningen opgericht voor wijkvernieuwing en leefbaarheid. Hier wordt 10 miljard euro voor uitgetrokken. Dit bedrag staat los van andere projecten. Schade en versterking van alle gebouwen moeten door dit fonds betaald worden. Daarnaast wil de partij toekomstperspectief bieden en moet er verantwoording worden afgelegd. De bedoeling is dat onder die laatste noemer een breed opgezette parlementaire enquête wordt opgezet. Dit is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen.

Je zei zojuist dat de regio heel belangrijk voor jullie is. Is dat de reden dat het programma in Heerenveen werd gepresenteerd en niet in een zaaltje ergens in Den Haag?
“Ja. Dat we gekozen hebben voor Heerenveen is omdat Friesland en het Noorden altijd belangrijk zijn geweest voor de PvdA. Ook de gemeente Groningen heeft in die zin altijd een rode blos op de wangen gehad. Maar het Noorden is niet belangrijker dan Limburg of Zeeland. We hebben er bewust voor gekozen om de presentatie in de regio plaats te laten vinden.”

Tot slot. Ben je trots op het eindresultaat?
“Ik ben behoorlijk trots op het programma, alleen dat is een beetje een slager die z’n eigen vlees keurt, haha. Maar natuurlijk is een dag als vandaag spannend. Ik ben in ieder geval blij en verheugd dat er al veel mooie reacties binnen zijn gekomen op het programma. Ik denk dat we een heel mooi klassiek sociaaldemocratisch programma hebben samengesteld. Het is ambitieus, links en met flink wat lef.”

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA is op deze website te lezen.