Verbijstering bij SP over terugtrekken aannemer Ring-Zuid

De gezamenlijke oppositiepartijen, waaronder de Statenfractie van de SP, hebben voor aanstaande woensdag een spoeddebat geagendeerd over het stilleggen van niet-noodzakelijke werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

De SP laat vrijdagmiddag op haar website weten dat het de uitspraken van gedeputeerde Fleur Gräper als misleidend ervaart. “In de begroting over 2021 werd met geen woord gerept over de problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”, aldus statenlid Kees Frenay. “Gräper herhaalde dat de problemen bij Ring-Zuid geen invloed zouden hebben op de provinciale begroting. Naar wat nu is gebleken, is een akkoord tussen aannemer en opdrachtgever bij lange na nog niet in zicht. Dat maakt de beloftes van het college van Gedeputeerde Staten erg ongeloofwaardig.”

Donderdagmiddag liet Combinatie Herepoort weten dat alle bouwactiviteiten die niet essentieel zijn voor onbepaalde tijd zijn gestaakt. De aannemerscombinatie wil eerst geld zien, voordat er verder wordt gewerkt.