SP maakt zich zorgen over financiële situatie jeugdzorginstelling Elker

nieuws
Voormalige jeugdinrichting 'Het Poortje'

De fractie van de SP heeft samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD en 100% Groningen vragen gesteld aan het college over de financiële situatie bij jeugdzorginstelling Elker. De partijen maken zich zorgen over de continuïteit van de jeugdhulp.

Elker is één van de grotere jeugdzorginstellingen in het Noorden. Men beheert onder andere Het Poortje, voert ambulante hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en gezinnen uit en biedt onderdak als dit noodzakelijk is. Twee jaar geleden, in 2018, werden er ongeveer 3.800 jongeren en hun ouders ondersteund door ongeveer 600 personeelsleden.

Vorig jaar februari stelden de fracties van de SP en de PvdA reeds vragen over de slechte financiële situatie. Deze werd veroorzaakt door leegstand in Het Poortje. Een interim-bestuurder van Elker liet toen weten dat er in de zomer van 2019 een oplossing zou zijn voor de financiële problematiek, maar deze lijkt nog altijd niet opgelost te zijn.

De partijen die nu vragen hebben gesteld willen van het college weten of er meer informatie is over de geschiedenis en de huidige financiële situatie van Elker. Daarnaast wil men weten waarom men niet eerder geïnformeerd is over de verslechterde toestand. Tot slot willen de partijen weten of de gemeente zich voldoende voorbereidt heeft om de jeugdhulp te waarborgen mocht Elker omvallen.