Raadsfracties willen volgend jaar pilotprogramma met gezinsverzorgers

nieuws
Foto: Pexels.com

De gemeenteraadsfracties van PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en 100% Groningen hebben vrijdag een voorstel ingediend om in 2021 te starten met een pilot voor gezinsverzorging, een nieuwe vorm van ondersteuning die toegankelijker, praktischer, eenvoudiger en dus goedkoper zou zijn.

De raadsfracties willen met de pilot een oplossing bieden voor de versnippering van de jeugdzorg onder verschillende instellingen. Volgens de fracties zijn er steeds meer mensen bij probleemgezinnen betrokken, maar minder mensen die dicht rondom het gezin staan.

De gezinsverzorgers moeten gaan helpen bij het stabiliseren van probleemgezinnen. “Een hele directe, praktische vorm van ondersteuning met de nadruk op Rust-Reinheid-Regelmaat”, zo schrijven de fracties in hun voorstel.

Gezinsverzorgers kunnen bijvoorbeeld huishoudelijk werk doen, zoals het op orde brengen van het huis en het op tafel zetten van een warme maaltijd. Daarnaast moet een gezinsverzorger de gezinnen helpen bij het vormgeven van hun dagelijkse leven. Te denken valt aan het nakomen van afspraken, het op orde houden van het huishoudboekje en het hebben van goede contacten met de buurt, de school, met familie en instanties. “Hiermee draagt de gezinsverzorger bij aan een meer huiselijke, geordende sfeer waarin kinderen zich veilig kunnen voelen.”

Deel dit artikel: