Opbrengsten nieuwe zonneparken bestemd voor verduurzaming

nieuws
Foto: Duurzaam Haren

Op twee plekken in de gemeente Groningen is ruimte voor zonneparken die groter zijn dan tien hectare. Het gaat volgens het gemeentebestuur om Meerstad-Noord en Westpoort-Noord.

Het gaat om nieuwe locaties, bovenop de zonneparken die al zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Dankzij de nieuwe zonneparken wordt, samen met de zonnepanelen op daken, een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om over vijftien jaar CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn.

De gemeente ontwikkelt de twee nieuwe zonneparken zelf, op eigen grond. De opbrengsten daarvan worden gebruikt voor de verduurzameling van de wijken en dorpen in de komende jaren. “Het is belangrijk dat inwoners van Groningen op deze manier van de opbrengsten profiteren,” aldus wethouder Philip Broeksma.

Bij andere locaties biedt de gemeente omwonenden de gelegenheid om een te doen aan zonneparkprojecten. De gemeente ondersteunt deze lokale initiatieven bij het voorbereiden van hun vergunningsaanvraag. Het ontwerpen van zonneparken moet aan hoge eisen voldoen. Ze moeten passen in het landschap en mogen de natuur niet aantasten.

Deel dit artikel:
Adverteren?