Onderzoek of economisch steunpakket voor prostituees voldoende is

nieuws
Foto: juri Staikov from FreeImages

Het kabinet en de gemeenten hebben van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om te onderzoeken of het economisch steunpakket voor de coronacrisis voldoende is voor prostituees en andere sekswerkers.

Een motie hierover was ingediend door het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf en haar collega Eppo Bruins, beide van de ChristenUnie. Als uit het onderzoek blijkt dat prostituees en andere sekswerkers in bepaalde gevallen geen beroep kunnen doen op de steunmaatregelen, terwijl ze wel schade hebben, dan vindt de Kamer dat er voor hen alsnog steun moet komen.

Vorige week kondigde het kabinet in de strijd tegen het coronavirus een aanvullend coronamaatregelenpakket af. Behalve bibliotheken, bioscopen en musea moesten ook prostitutieramen voor een periode van twee weken dicht.