Groninger Landschap: ‘Aanval is laatste verdediging bij redding grutto’

nieuws
Foto: Salko de Wolf (Ecomare)

Volgens het Groninger Landschap is een frontale aanval op verschillende fronten nodig om de grutto te redden. Daarom is ‘Aanvalsplan grutto’, dat initiatiefnemer Pieter Winsemius aanstaande woensdag aanbiedt aan minister Carola Schouten, volgens de natuurbeheerorganisatie een goed initiatief.

Het plan, waarmee een  jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren gemoeid is, richt zich op dertig grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare. In provincie Groningen biedt het plan een kans om de bescherming van weidevogels op een hoger niveau te tillen, zo stelt het Groninger Landschap.

“Het ligt voor de hand om de zoekgebieden aan te laten sluiten bij de belangrijkste weidevogelgebieden in onze provincie zoals het Reitdiepgebied, de Winsumermeeden en de Onner- en Oostpolder”, aldus het Groninger Landschap. “Boeren en natuurorganisaties werken hier al jaren samen. Dit kan het Aanvalsplan Grutto helpen om de omvang, inrichting en beheer van de weidevogelgebieden te verbeteren en bij te dragen aan een beter verdienmodel voor de boeren.”