Bomensnoei: “Eigenlijk is het een soort sterfbegeleiding”

Met enige regelmaat zie je werkzaamheden aan bomen in de gemeente. Soms zijn het snoeiwerkzaamheden, soms moet een boom zelfs gekapt worden. Dinsdag is begonnen met bomensnoei van Italiaanse populieren aan de Gorechtkade.

Allereerst wordt er door een ecoloog onderzoek gedaan naar de fauna in de bomen. “Er kunnen bijvoorbeeld vleermuizen in zitten, en dan mogen we niet beginnen met snoeien,” vertelt Henk Jan Hofman, bomenspecialist van de gemeente Groningen. “In deze bomen aan de Gorechtkade zit rot, waardoor er grote takken uit kunnen vallen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor mensen die hier gebruik maken van het gras of de stoep”.

De populieren aan de Gorechtkade zijn al een aantal keer korter gemaakt, om zo de levensduur te verlengen. “Eigenlijk is het een soort sterfbegeleiding, we zorgen dat die bomen veilig sterven. Het kan wel zijn dat we er binnen nu en vijf jaar al een aantal moeten kappen, omdat ze niet meer veilig zijn,” besluit Hofman.