Stad en Stadjers blijven in zwang

nieuws

Het begrip Stad als synoniem voor de gemeente Groningen is bij de herindeling ‘uitgefaseerd’, vanwege de dorpen en het buitengebied die er deel van uit gingen maken.

Ook de Stadjerspas overwoog in 2018 een nieuwe naam. Een Harenaar, Ten Boerster of Garmerwolmer zou zichzelf immers niet gauw Stadjer noemen.

Martiniplaza organiseerde een wedstrijd voor een nieuwe naam voor Stadjer, waarbij Stadlander won en waar daarna weinig meer van werd vernomen.

Uiteindelijk bleef de Stadjerspas dezelfde naam houden. En mogelijk is ook het begrip Stad terug. In elk geval deze vrijdag in een oproep van Veiligheidsregio, GGD en gemeente Groningen.