Boek over geschiedenis Borgmanschool uitgebracht

Over de oude locaties van de Borgmanschool in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de Jacobijnenstraat is maandag een nieuw boek van stadshistoricus Beno Hofman verschenen.

In het boek staan onder andere oude klassenfoto’s en de geschiedenis van het onderwijs. De Borgmanschool gebruikt sinds begin dit schooljaar een nieuw gebouw in het Ebbingekwartier, dus wilde de school de herinneringen van meer dan honderd jaar in de oude gebouwen graag vastleggen.

“Als het nog een jaartje had geduurd dan was hier 180 jaar onafgebroken lesgegeven, en aan de Jacobijnenstraat vanaf 1860, dus dat is ook een hele lange tijd,” vertelt Hofman. In die tijd is er veel veranderd. “Of de kinderen zo veel veranderd zijn weet ik niet, maar wel de manier waarop met kinderen werd omgegaan. In de Jacobijnenstraat is bijvoorbeeld heel lang een jongensschool geweest. Vroeger was het lagere onderwijs in verschillende klassen en dat had te maken met of men geld had om onderwijs te betalen. De vierde klas was bijvoorbeeld voor de rijke kinderen en de eerste klassen voor de armere kinderen.”