UMCG richt data- en biobank op om acute aandoeningen beter te begrijpen

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG richt de data- en biobank ‘Acutelines’ op. Hierin worden systematisch gegevens opgenomen van patiënten die vanwege acute klachten de Spoedeisende Hulp van het UMCG bezoeken.

Met Acutelines wil het UMCG meer te weten komen over het ontstaan en het verloop van acute aandoeningen. Het doel is om acute aandoeningen beter te herkennen,  behandelen en te voorkomen. In de databank zijn gegevens over de gezondheid van patiënten opgeslagen, in de biobank bevindt zich lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine en ontlasting.

Deelnemers krijgen drie maanden en een jaar na hun bezoek aan de spoedeisende hulp een lijst met aanvullende vragen over hun woonsituatie, functioneren, stemming, vermoeidheid, activiteit en gezondheid. Dit biedt meer inzicht is de medische en psychosociale gevolgen van een acute aandoening.

Alle gegevens worden uitsluitend met toestemming van de patiënten opgeslagen; dit gebeurt geanonimiseerd. Ieder jaar komen ongeveer 25 duizend patiënten op de spoedeisende eerste hulp van het UMCG. Het ziekenhuis verwacht in het eerste jaar de gegevens van 3500 tot 5000 patiënten te kunnen verzamelen. Te denken valt aan patiënten met een shock, bloedvergiftiging of acute benauwdheid.