Gemeentebestuur wil gebied met betaald parkeren in Stad fors uitbreiden

nieuws

Het College van B&W in Groningen wil betaald parkeren invoeren in een fors groter deel van de Stad. De reden daarvoor is het omlaag brengen van de parkeerdruk. In de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord en Corpus den Hoorn mag, als het aan het gemeentebestuur ligt, straks niet meer gratis geparkeerd worden.

Ook delen van de Hoornse Meer en de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, het voormalige Suikerfabriekterrein en het Stadspark worden meegenomen. Om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is, wil het college het betaalde parkeren in één keer in een groot gebied invoeren. “Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto”, aldus wethouder Philip Broeksma. “We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen.”

Het college moet het tarief van een parkeervergunning voor deze derde schil nog vaststellen. Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid in de derde schil ondergebracht.