“Ruim 40 procent van de promovendi overweegt te stoppen”

nieuws
foto: Bob de Vries

Promovendi lijden onder werkdruk, en lopen grote kans op mentale problemen en burn-out. Velen overwegen te stoppen. Dat blijkt uit een enquête van het Promovendi Netwerk Nederland onder 1600 promovendi.

Uit een artikel in de Universiteitskrant blijkt volgens het PNN dat 47 procent van de promovendi een vergroot risico heeft op mentale klachten. Bij internationale promovendi gaat het zelfs om 55 procent. Van alle promovendi vindt 60 procent de werkdruk te hoog. Bijna 39 procent van de promovendi vertoont ernstige symptomen van burn-out.

Van de promovendi zegt 41,6 procent wel eens overwogen te hebben om te stoppen. Zes procent overweegt dat regelmatig. Ze twijfelen aan de wetenschap als geheel, hun werksituatie of hebben problemen met begeleiders. De werkdruk is hoog bij alle instellingen en alle types promovendi. Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, en tussen beurspromovendi en werknemerpromovendi.

Voorzitter Lucille Mattijsse van het PNN zegt: “Het is het nu aan universiteiten, UMC’s en onderzoeksinstellingen om hun werkomgeving gezonder te maken, anders lopen ze het risico dat veel promovendi de wetenschap definitief de rug zullen toekeren.’