Overlast door vliegverkeer Eelde nam de sterk toe sinds 2016

nieuws
Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

Groningen Airport Eelde heeft in de laatste vijf jaar voor een sterke toename gezorgd in het aantal meldingen van geluidshinder. Dat blijkt uit cijfers die het Compendium voor de Leefomgeving dinsdag bekend maakte. 

De ernstige hinder is de afgelopen twee jaar aanzienlijk  toegenomen, omdat het aantal vliegbewegingen door handelsverkeer tussen 2016 en 2018 flink is toegenomen Groningen (79 procent). De ‘geluidscontour’ (het  gebied waarvoor geldt dat het bevoegd gezag de ruimtelijke ontwikkeling moet afwegen in relatie tot het gebruik van de luchthaven) is daardoor groter geworden en over meer bewoonde gebieden komen te liggen.

Volgens het CLO is het aantal ernstig gehinderden niet zo groot, maar heeft de uitbreiding van de contour boven bewoonde gebieden een relatief grote invloed op het aantal gehinderden.