Gasberaad onthutst over versterkingssituatie bij huizen aan Kollerijweg in Woltersum

Het Groninger Gasberaad is niet blij met de aanpak van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en Minister Ollongren bij de versterking van vier huizen aan de Kollerijweg in Woltersum. “Dit kan toch zo niet? Alles ligt klaar. In principe kan er morgen begonnen worden met sloop. Het enige wat er in de weg staat is zware, logge bureaucratie”, zo stelt het Gasberaad.

Eerder deze maand deden inwoners, middels een open brief, al een beroep op burgemeester Koen Schuiling om hen te helpen om het stroeve, bureaucratische proces rond de versterking te versnellen. De bewoners trokken een jaar geleden al aan de bel bij de verantwoordelijke instituten, omdat de situatie ‘onhoudbaar’ zou zou zijn geworden. De vier woningen zijn zwaar beschadigd. Bij twee woningen is sprake van een acuut onveilige situatie.

Vertraagd advies vol fouten

Het advies voor de versterking leek in juni opnieuw vertraagd, maar kort geleden bleek dat de adviezen al in maart van dit jaar klaar waren. Daarin staat dat soms een schoorsteen verstevigd moet worden, of hier en daar plaatjes multiplex aan de muren bevestigd moeten worden. “Het feit dat de muren scheef staan en sommigen zelfs gestut zijn is niet meegenomen in het versterkingsadvies”, aldus het Gasberaad. “ Het wachten is op het verweer van de NCG (of de minister) dat het daar “om schade gaat” en dat daar “de NCG niet verantwoordelijk voor is.” En dat het de gemeente was die verwachtingen gewekt heeft die ze nooit had mogen wekken. De IMG-experts weigeren overigens de verzakking en scheefstand als mijnbouwschade te erkennen. Kastje, muur en weer terug bij af.”

Bewoners vol onbegrip, duidelijke afspraken nodig

“De bewoners hebben het nieuws vol onbegrip aangehoord. Ze waren sprakeloos. Wat moeten ze hier in vredesnaam mee? Moeten ze nu echt wéér de pers opzoeken? Wéér een brief sturen naar de burgemeester? Wéér Kamerleden mailen? Maar eigenlijk willen ze niet meer. Ze kúnnen niet meer. Wij eisen nu antwoord op maar één prangende vraag: Wie is ervoor verantwoordelijk, wie is erop aanspreekbaar, dat er links of rechtsom nog dit jaar een voor de bewoners acceptabele en integrale oplossing komt? Eén instantie, een heldere afspraak, met harde termijn. En als die niet gehaald wordt dan volgt sowieso een financiële compensatie. Per maand. Alstublieft”, aldus het Gasberaad.

Reactie IMG

Het IMG laat in een reactie weten dat ze omwille van privacy niet in detail kunnen treden over deze dossiers. Wel laten ze weten dat er voor de woningen aan de Kollerijweg het versterkingsvraagstuk speel. “Bij twee van de vier woningen was de schade al afgehandeld. We hebben vervolgens de afweging gemaakt, vooral met het oog op voortvarendheid, om de schadeafhandeling voort te zetten zonder de samenhang met de versterking mee te nemen. De kans dat de schadeafhandeling dan zou vertragen, was een reëel risico. Wachten op een versterkingsadvies duurt doorgaans langer dan een adviesrapport voor afhandeling van de schade.”

Volgens het IMG is er recent nog uitgebreid gesproken met een van de bewoners. “We merken nu dat het niet voor alle betrokkenen logisch is dat in deze dossiers niet ook tegelijkertijd naar de versterking wordt gekeken. Zij ervaren het, begrijpelijkerwijze, dikwijls als een en hetzelfde probleem: schade afhandelen en versterken. Daar hadden we misschien wel duidelijker over kunnen en moeten zijn. Als er alsnog behoefte is aan meer duidelijkheid over de redenen om dossiers separaat af te handelen, dan lichten we dat graag toe.”