Drafbaan verdwijnt uit Stadspark en wordt evenemententerrein

De drafsport verdwijnt uit het Stadspark. Het voorstel om van de drafbaan een evenemententerrein te maken werd woensdagavond aangenomen door de Groningse gemeenteraad.

Het debat ging gepaard met de nodige schorsingen. De PVV en de Stadspartij dienden een motie van afkeuring in. De twee partijen vinden dat de gemeente tekort is geschoten in het proces van de informatievoorziening. Het gros van de partijen vond dit overdreven waarbij het woord ‘paardenmiddel’ in de mond werd genomen. De motie werd dan ook met een ruime meerderheid verworpen. Het hoofdvoorstel werd echter aangenomen waarbij 24 raadsleden voor stemden en 19 tegen.

Broddelwerk
De oppositiepartijen stemden, met uitzondering van Student en Stad, tegen het voorstel om het huurcontract met de drafbaan op te zeggen. In het debat lieten politici weten boos te zijn op de manier hoe er met de Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging alsook met de bewoners uit de omliggende wijken is omgegaan. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts was daarbij het scherpst in zijn kritiek waarbij hij de woorden ‘broddelwerk van de bovenste plank’ in de mond nam. Het besluit betekent dat er volgend jaar afscheid wordt genomen van de drafsport.

“Niet slim om nu iets anders met de drafbaan te gaan doen”
Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen vindt dat er niet goed wordt omgegaan met de drafbaan, een geschenk van Jan Evert Scholten aan de Stadjers. “De drafsport zit er al honderd jaar. En zij willen er ook heel graag blijven. Zeker met het oog op corona vinden wij het niet slim om nu iets anders te gaan doen met de drafbaan. Bovendien hebben de mensen van de drafsport een plan ingediend waarbij ze willen gaan werken aan meer bezoekers, dus wij zien niet de urgentie om een einde te maken aan de drafsport.”

“Wij hoeven geen groot evenemententerrein”
Ook raadslid Wim Koks van de SP vindt het jammer dat er gekozen is voor een evenemententerrein. “Kijk zoals het de laatste jaren gaat, dat er zo nu en dan een klein festival op het terrein wordt gehouden, dat vinden we prima. Maar wij hoeven geen groot evenemententerrein. En dat is nu net wat het college wil, zodat er festivals gehouden kunnen worden voor 65.000 bezoekers. Het college zegt dat dit één keer per jaar gehouden wordt maar wij weten precies hoe zoiets gaat. Voor je het weet is het drie of vier keer per jaar. En dat in combinatie met wat er in het Stadspark en op het Suikerunie-terrein gebeurd, is dat er straks 36 keer festivals per jaar mogelijk zijn. Dat is maximaal mogelijk, en daar zijn we op tegen.”