De Vrije Student: Investeer naast in techniek ook in mensen

nieuws
Foto: Päivi Rytivaara from FreeImages

Studentenpartij De Vrije Student zegt trots te zijn op de plannen van de RUG om 5 miljoen euro extra te investeren in het online onderwijs. Maar dat geld moet niet enkel terechtkomen bij de techniek.

De Vrije Student gaat altijd voor top-onderwijs, zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. “Maar dat is alleen mogelijk als je blijft investeren in zowel je techniek als in je mensen. We kunnen docenten ondersteunen om hoogwaardige online colleges neer te zetten. Daarnaast moeten de werkomstandigheden van studenten en docenten worden verbeterd, zodat deze investeringen optimaal kunnen worden benut.”

DvS hoopt dat de 5 miljoen euro ook ingezet kan worden voor werkdrukverlaging onder het personeel. “Wanneer je alleen investeert in techniek en niet in je mensen, dan hou je een uitgebluste docent met HD-camera over. Daar gaat de kwaliteit van het onderwijs niet van omhoog,” aldus David Jan Meijer. Hij wil de rector magnificus dan ook houden aan haar belofte, de werkdruk van docenten te verlagen.