Boek Beno Hofman over 400 jaar “Niewe Stadt”

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat ‘De Uitleg” ontstond. Dat was de eerste uitbreiding van de stad Groningen, buiten de vestingwerken. Het gaat om de huidige stadswijk Hortusbuurt/Ebbingekwartier.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft stadshistoricus Beno Hofman een rijk geïllustreerd boek over de wijk geschreven. Het boek “Niewe Stadt” wordt op vrijdag 11 september aangeboden aan burgemeester Koen Schuiling. Het belicht alle belangrijke facetten van de wijk, zoals de plantontwikkeling in 1620, de Hortus, het ontstaan van ambacht en middenstand, gasthuizen en achterbuurten. Ook recente ontwikkelingen, zoals die van het Ebbingekwartier, komen aan bod.

Er is ook aandacht voor plannen die niet doorgingen. In de jaren 70 wilde de Rijksuniversiteit een deel van de wijk platgooien om een campus te bouwen. In de jaren 90 wilde de RUG de oude Hortus opofferen door er een gebouw in te zetten. Over deze zaken komen diverse wethouder aan het woord.

Het jubileum van de wijk wordt op zaterdag 12 september gevierd, met theatervoorstellingen, exposities, rondleidingen en concerten. Ook is er een picnic voor buurtbewoners rond de Nieuwe Kerk.