Omwonenden Ring Zuid ‘lopen vast in ambtelijk apparaat’ en nemen advocaat in de arm

nieuws
Foto: Groningen Verdient Beter

De actiegroep Groningen Verdient Beter heeft een advocaat in de arm genomen, om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning van de gemeente Groningen voor het opstellen van een bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat. Volgens de actiegroep is het, ondanks herhaalde pogingen tot een gesprek over overlast bij de Zaayer, vastgelopen op het ambtelijk apparaat.

Volgens de actiegroep heeft de overlast, na wijziging van het tracé, de sloop van de huizen en de beschikbaarstelling door Lefier van dit vrijgekomen woongebied aan de werkzaamheden Ring Zuid, onaanvaardbare vormen aangenomen. “Tot onze grote spijt heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend zonder enig nader onderzoek naar de gevolgen en effecten voor de bewoners”, zo schrijven de bewoners in een brief aan de gemeente. “Dagelijks mogen werkauto’s, beladen tot 40 ton, 230 vervoerbewegingen maken met een geluid van 60-80 decibel op 8 meter van onze woonpercelen rijden. Dat duurt nog tot juli 2023.”

“Ons veelvuldig verzoek om de lucht ter plekke te meten en te monitoren wordt niet gehonoreerd”, aldus de bewoners. “Uw gemeente heeft in feite een blanco cheque, zonder enige voorwaarden, aan Aanpak Ring Zuid gegeven. De  gemeente heeft geen moeite gedaan om de gezondheid en welzijn van de bewoners aan de Zaayer te waarborgen. Wij voelen ons in de steek gelaten.”