“Is een A4 zonder technische analyse genoeg om een brug niet maakbaar te maken?”

De bewonersorganisatie De Hunze Van Starkenborgh heeft een Wob-verzoek ingediend bij de provincie, de gemeente en bij Rijkswaterstaat om duidelijk te krijgen waarom een nieuwe Gerrit Krolbrug niet met gescheiden rijbanen aangelegd kan worden. “De eerste antwoorden stemmen niet vrolijk.”

In 2016 besloot de gemeenteraad met instemming van de provincie en van het rijk dat de nieuwe Gerrit Krolbrug gescheiden rijbanen moet krijgen. Dit vanwege de veiligheid van fietsers op de brug. Drie jaar later, in 2019, liet de provincie weten dat een brug in deze uitvoering niet maakbaar is. De bewonersvereniging heeft sindsdien verschillende vragen gesteld over waarom de brug in deze vorm niet maakbaar is. Rijkswaterstaat en de gemeente willen deze vragen echter niet beantwoorden. “Op een gegeven moment ben je uitgepraat en hebben we besloten de formele weg te volgen met een Wob-verzoek”, laat de bewonersorganisatie weten.

“De stukken die we kregen stemmen ons niet vrolijk”
In het verzoek maakt de organisatie gebruik van het wettelijk recht om alle stukken over de maakbaarheid op te vragen. “We hebben ons verzoek beperkt tot de periode tussen het raadsbesluit in 2016 en de eerste keer dat we in een brief aan de gemeenteraad lazen dat de brug niet maakbaar was.” De provincie heeft na het verzoek inmiddels een beperkt aantal stukken gegeven. “Wat er bij zat stemde ons niet vrolijk. Er is maar één stuk dat een beoordeling van de maakbaarheid bevat. Geen technische analyse, geen kaarten, geen doorsnedes, geen grondonderzoek, maar alleen een ongefundeerd oordeel: de brug is niet maakbaar. Een project van 21 miljoen euro wordt met één A4-tje beëindigd. Is dat alles? Het lijkt er wel op.”

“Alle lades omkeren”
De bewonersorganisatie vindt het ongeloofwaardig. “Het kan toch niet zo zijn dat de provincie met één pagina een groot project beëindigd? Daarom hebben we bezwaar gemaakt. We willen dat de provincie nog eens alle lades omkeert en goed zoekt naar stukken die twee jaar geleden moeten zijn opgesteld.”