Tevredenheid over sluiting tippelzone; forse investering op ‘zorgelijke gevallen’

nieuws
Foto: Google Streetview

De gemeentebestuur is nog steeds tevreden over haar beslissing om de tippelzone, die was gevestigd aan de Bornholmstraat in Groningen, te sluiten. Desondanks blijft er een aantal zorgelijke gevallen, zo stelt het college van B&W in een brief aan de raad.

Volgens het college zijn de vrouwen nagenoeg allemaal goed in zorg. Maar ondanks veel successen blijft een aantal zorgelijke
situaties. Bij deze gevallen stelt het college dat stabilisering van de huidige situatie het hoogst haalbare te lijkt zijn. “Jarenlang gebruik van verdovende middelen, ongezonde leefstijl, stress, geldzorgen en vaak een traumatisch verleden, hebben er voor gezorgd dat veel vrouwen ook fysiek niet meer in staat waren tot het werken op de baan”, zo stelt het gemeentebestuur.

De politie ziet geen toename, op welke plek in de stad dan ook, van illegale straatprostitutie. Elke overtreding van het verbod op straatprostitutie wordt geverbaliseerd. Tot nu toe is er geen proces-verbaal uitgeschreven.

Met ingang van 1 januari 2021 ontvangt de gemeente Groningen als centrumgemeente het budget voor het ontwikkelen en  uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees. Als gevolg van een lagere subsidietoekenning vanuit het Rijk stonden de activiteiten op dit gebied voor de periode augustus 2019 – december 2020, onder druk.