Pleinfeest Isebrandtsheerd voor leefbare wijk groot succes

nieuws
Foto: ingezonden

De bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd in de Groningse wijk Beijum heeft zaterdag een pleinfeest georganiseerd waarbij de leefbaarheid van de wijk in de toekomst centraal stond. Het pleinfeest was volgens de organisatie een succes.

In de straat wordt al langere tijd gesproken over de toekomst. Afgelopen voorjaar waren de bewoners verontwaardigd vanwege een plan om op de locatie van WIJ Beijum en het Heerenhoes 37 wooneenheden te realiseren. De bewoners vonden dit teveel, daarnaast vond men dat het nieuwe gebouw te hoog werd en dat er te weinig rekening werd gehouden met voldoende beweeg- en speelruimte.

Leefbaarheid
De bewoners gingen vervolgens aan de slag met een alternatief plan. Eerder werd er al een pleinbijeenkomst gehouden waar bewoners met ideeën konden komen. De gemeente Groningen heeft inmiddels laten weten naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad dat de huidige plannen niet verder worden doorgezet tot er overeenstemming met de bewoners is bereikt. In het nieuwe plan van de bewoners staat de leefbaarheid centraal. Belangrijk hierin is de ruim opgezette heerdstructuur, het realiseren van vijftig woningen per hectare en meer speelruimte en groen. Daarnaast ziet men graag een terugkeer van een kleinschalige sociale invulling.

Samen genieten van de ruimte
Het pleinfeest werd gehouden om de bewoners samen te laten komen en om de participatie te versterken. Zo was er voor de kinderen een springkussen, waren er kraampjes, een DJ en ouderwetse spelletjes waarbij men samen genoot van de ruimte die men graag in de toekomst wil behouden.

Foto: ingezonden