Regiodeal met Den Haag: 15 miljoen voor noordelijke stadswijken

De gemeente Groningen sluit een zogenoemde Regio Deal van 15 miljoen euro met het Rijk, over een hernieuwde aanpak van de stadswijken.

De wijken waarvoor dit geld beschikbaar komt zijn Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Indische Buurt, De Hoogte, Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Om te voorkomen dat deze wijken verder achterstand oplopen, is een integrale aanpak nodig. Tegelijk gaan ook andere partijen investere, zoals woningcorporaties en private partijen.

De bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun wijk of buurt, en er wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, woningcorporaties en ondernemers. De Regio Deal is in het leven geroepen omdat dit soort extra impulsen de daadkracht van de gemeente Groningen te boven gaat.