Piekopvang buitenlandse studenten in Kornoeljeflat

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool hebben ook dit jaar afspraken gemaakt over de piekopvang voor internationale studenten. Het gaat om honderd extra bedden.

Bij de start van het nieuwe collegejaar is er altijd sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamer vertrokken zijn. Daarom is voor deze periode extra opvang voor aankomende studenten nodig. Op basis van prognoses van de RUG en Hanze is de capaciteit geraamd om honderd bedden. De piekopvang bevindt zich in de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd. Studenten hebben daar hun eigen kamer.

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheden in de prognose. Het aantal aanmeldingen wijkt op dit moment niet veel af van eerdere jaren. Studenten stellen echter het moment van inschrijven wel enigszins uit. De RUG en Hanze raadt internationale studenten aan, zo snel mogelijk de door hen gereserveerde kamers via SSH te boeken. Ook worden ze gewezen op het particuliere kameraanbod en links naar informatieve pagina’s.

Er zijn de afgelopen tijd veel kamers voor internationale studenten bijgekomen, onder meer op de locaties Suikerlaan, The Village en het Nido-compex aan de Hoogeweg