Nieuwe GGZ-wet zorgt voor problemen bij instellingen

De nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg die begin dit jaar is ingegaan zorgt voor veel problemen bij geestelijke gezondheidsinstellingen. Behandelaars kampen met stapels extra papierwerk en de behandeling van mensen die een strafbaar feit zijn begaan op reguliere afdelingen zorgt voor onveilige situaties. 

Het doel van de nieuwe wet is om gedwongen behandeling van een persoon die door een psychische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving gedwongen te kunnen behandelen zonder deze ook gedwongen op te moeten nemen. Opname was voorheen namelijk een verplicht onderdeel van een onvrijwillige behandeling. Nu kan de patiënt ook met ambulante zorg geholpen worden en krijgt de familie meer invloed in de behandeling.

In de praktijk zorgt de nieuwe wet ervoor dat behandelaars veel extra kwijt zijn aan papierwerk en hierdoor weinig toekomen aan het persoonlijk contact met de patiënt.

Een tweede probleem dat de Wvggz met zich meebrengt, is dat strafrechters nu personen die een strafbaar feit zijn begaan ook kunnen dwingen tot een gedwongen behandeling bij de GGZ. De patiënt krijgt dan een reguliere behandeling in plaats van een forensische. Volgens geneesheer-directeur Claar Mooij van Lentis Groningen zijn de reguliere instellingen hier niet op ingesteld. Dit leidt tot onveilige situaties voor zowel de reguliere patiënten als de behandelaars. Patiënten kunnen doorverwezen worden naar een forensisch instituut, maar in een dergelijk geval worden de behandelingskosten niet vergoed.