Bouw zonneweide Glimmen kan van start

nieuws

De bouw van zonneweide Glimmen kan beginnen. Nadat in mei de omgevingsvergunning verleend werd, heeft de Coöperatie Zonneweide Glimmen kortgeleden een positieve reactie gehad op haar aanvraag voor SDE subsidie.

Met die subsidie kunnen ongeveer 1.800 zonnepanelen gefinancierd worden. Mede daardoor kan een aanvraag voor een lening ingediend worden bij het Fonds Nieuwe Doen. Verder worden samen met het ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg uit Haren plannen ontwikkeld om de ecologische meerwaarde van de zonneweide te vergroten, zoals het versterken van de biodiversiteit en het herstel van houtwallen.

Er zijn inmiddels drie offertes binnengekomen voor het bouwen van de zonneweide. Daar is ruimte voor meer dan 5.000 panelen. Er worden nog deelnemers gezocht voor deze eigen, lokaal opgewekte, duurzame stroom. De eerste elektriciteit kan mogelijk in januari 2021 geleverd worden. Informatie is te verkrijgen op de website zonneweideglimmen.nl.