‘Werkdruk onder onderwijspersoneel toegenomen, leerlingen niet op 1,5 meter’

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs ervaart sinds 2 juni een hogere werkdruk. Daarnaast ziet men dat leerlingen niet op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond, de AOb.

Ruim 2.700 leden van de AOb werkten aan de enquête mee. Uit de resultaten blijkt dat 87 procent van het onderwijspersoneel sinds de heropening van het voortgezet onderwijs weer op school gewerkt heeft in plaats van thuis. Dertien procent werkt nog steeds vanuit huis. Van de 87 procent laat de helft weten bang te zijn om op school besmet te worden met het coronavirus. Daarnaast laat eveneens de helft weten dat sinds 2 juni de werkdruk is gestegen in vergelijking met toen het onderwijs nog op afstand werd gegeven. Vooral docenten die tegelijkertijd voor de klas staan en op afstand les moeten geven laten weten hier last van te hebben.

Werkdruk was al hoog
“We hadden natuurlijk al een lerarentekort in het voortgezet onderwijs en de werkdruk was al hoog”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Die is nu sinds de gedeeltelijke opening alleen maar toegenomen. Hoe we nu verdergaan, is afhankelijk van het verloop van het virus, dat zal nog moeten blijken. Wel is het goed om te zien welke zorgen er op dit moment leven.”

Leerlingen houden geen afstand
Het houden van anderhalve meter afstand met collega’s lukt over het algemeen goed. Echter blijkt dat het onder leerlingen minder goed gaat. Ongeveer 62 procent van de 2.700 respondenten geeft aan dat scholieren niet op voldoende afstand van elkaar blijven.

Slagingspercentages
Uit de cijfers blijkt verder dat de slagingspercentages dit schooljaar op het vmbo vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Op de havo en vwo liggen de percentages hoger dan vorige schooljaren. Door de coronacrisis gingen de centrale eindexamens dit jaar niet door. Of je geslaagd bent wordt bepaald aan de hand van de schoolexamens die normaliter de helft van het eindcijfer bepalen.