Studentenpartijen fel tegen ov-verbod voor studenten

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten moeten in de spits weer kunnen reizen met het openbaar vervoer. Dat is de oproep van verschillende studentenpartijen uit het land aan het kabinet.

Vanwege de coronacrisis mogen studenten op dit moment alleen buiten de spits met de bus en trein rijden. Hogescholen en universiteiten worden opgeroepen om hun colleges te plannen buiten de spits, in de avonden en in de weekenden. In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs laten de studentenpartijen weten niet blij te zijn met de maatregelen. Volgens de partijen woont tien procent van de studenten buiten zijn of haar studiestad. Door de maatregelen lopen zij nu een grote kans om studievertraging op te lopen.

Volgens de studentenpartijen is er een flexibele heropening van het openbaar vervoer nodig. “Wij pleiten voor een vraaggerichte aanpak van het opstarten van de dienstregeling. Dat houdt in dat we eerst extra in moeten zetten op lijndiensten waar een grote vervoersvraag is zodat we geen groepen hoeven uit te sluiten van het ov”, zegt David Jan Meijer van De Vrije Student. “Zolang voor woon-werkverkeer altijd nog geldt dat men zoveel mogelijk thuis moet werken kan er meer capaciteit voor onderwijsvervoer beschikbaar worden gesteld.” Om alles in goede banen te leiden zouden volgens Meijer touringcarorganisaties ingezet kunnen worden die bus- en treindiensten versterken.

“Weekend niet voor onderwijsactiviteiten”
Colleges plannen in de avonden en in de weekenden kan ook op weinig enthousiasme rekenen. Studenten zijn veelal werkzaam in sectoren die juist de afgelopen maanden hard werden getroffen door de coronacrisis. Nu die sectoren weer wat op gang komen kunnen studenten in de weekenden weer wat bijverdienen. “Het weekend is geen latente ruimte in het onderwijs. Niet voor studenten en ook niet voor medewerkers. Het weekend wordt gebruikt om huiswerk te maken, achterstanden in te halen of om je geld te verdienen. Die tijd moet je niet gaan gebruiken voor onderwijsactiviteiten.”