RUG-ecologen onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

nieuws
Foto: zonneweideglimmen.nl

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan de komende vijf jaar onderzoek doen naar de biodiversiteit en bodemkwaliteit rond zonneparken in de provincie Groningen.

Het doel van het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Provincie Groningen en energieproducent Solarfields. “Over het effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is nog weinig bekend. Vandaar dat we opdracht hebben gegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek”, aldus gedeputeerde Henk Slaghouwer van de Provincie Groningen/

Voor het eerst worden in Nederland verschillende opstellingen en vormen van beheer van zonnepanelen getest op het effect op planten en dieren in de omgeving. “Hierbij hebben we extra aandacht voor boerenlandvogels. Dit is een soortgroep die het zwaar heeft en waarvoor de aanleg van zonneparken mogelijk een extra bedreiging vormt”, aldus dr. Raymond Klaassen. “Op één van de plekken waar dit najaar een groot zonnepark gerealiseerd wordt, hebben we een eerste meting gedaan.”

Vijftien zonneparken van diverse eigenaren in de provincie worden vanaf de aanleg tot en 2025 nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep.