Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid Noord-Nederland met vijf jaar verlengd

nieuws
Foto: Provincie Groningen

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken dat mogelijk.

“Bijzonder hoogleraar Bettina Bock heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de agendering van de problematiek rond bevolkingsdaling en leefbaarheid”, zo schrijft gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “Zowel in de media, voor een breed publiek, als ook bij belangrijke politieke spelers zoals de ministeries.” En zij initieert wetenschappelijk onderzoek op dit thema. De komende vijf jaar kan ze haar goede werk voortzetten en uitbouwen.”

De bijzondere leerstoel is in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. Prof. dr. ir. Bettina Bock (1960) zet zich sinds 2015 als eerste bijzonder hoogleraar in Nederland op het gebied van Bevolkingsdaling en Leefbaarheid met succes in voor het agenderen van de gevolgen van bevolkingsdaling op de leefbaarheid.