Derde van alle studenten liep punten mis door coronacrisis

Uit een onderzoek van het Interstedelijk Studentenoverleg blijkt dat zeker een derde van alle studenten in Nederland studiepunten zijn misgelopen door de coronacrisis. Volgens de belangenorganisatie zorgt dat, in heel Nederland, bij zeker 54.000 van hen voor een studieachterstand.

“In elk klaslokaal op de universiteit zit wel iemand met extra studieachterstand”, zo stelt ISO-voorzitter Kees Gillesse. “Dit is voor ons aanleiding om ons zorgen te maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Niet alle lessen gaan door en onlineonderwijs is niet altijd een goede oplossing. Laat staan dat studenten op dit moment de brede ontwikkeling
kunnen doormaken die in de studietijd zo belangrijk is. Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. Het is echt belangrijk dat studieachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Driekwart van de studenten geeft aan dat ze de vorm van het onderwijs slechter vindt dan normaal. Meer dan twintig procent van de studenten geeft aan dat een deel van hun onderwijs gestopt of uitgevallen is, bij studenten met veel laboratorium- of practicumonderwijs is dit zelfs vier op de tien. Daarnaast wordt bevestigd dat studenten met gebrek aan faciliteiten thuis veel vaker onderwijs missen. Tot slot geeft ruim dertig procent van de studenten aan minder studiepunten te hebben gehaald door de coronamaatregelen.