Bewoners Selwerd krijgen groene woonomgeving

Het gemeentebestuur wil alle openbare ruimte in Selwerd weer toekomstbestendig maken. Het college wil voor de eerste fase van de plannen een bedrag van 3,2 miljoen euro beschikbaar stellen.

De openbare ruimte in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde. Er is sprake van achterstallig onderhoud. De wijk moet aantrekkelijker worden en het asfalt en autoparkeren moet worden teruggedrongen. Daardoor ontstaat er ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten. Het groen wordt beter verbonden met de wijk, en er wordt een veilige groene route door Selwerd aangelegd

De komende jaren wordt een warmtenet aangelegd en zijn er diverse sloop- en nieuwbouwprojecten. Wethouder Roeland van der Schaaf zegt: “Deze ontwikkelingen geven een flinke impuls aan de wijkvernieuwing. We moeten ervoor zorgen dat de inrichting van de openbare ruimte hierop aansluit.” Bij alle projecten is er contact met de wijkbewoners.

De verwachting is dat de gemeenteraad in september van dit jaar een besluit neemt over de kredietaanvraag voor de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd.