Trekker brengt manifest voor herstel biodiversiteit naar provinciehuis

nieuws
Foto: Marco Glastra (Groninger Landschap)

Veertien milieu- en landbouworganisaties uit de provincie hebben dinsdag het manifest voor een Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel aangeboden aan gedeputeerde Staghouwer. Dat deden ze op ludieke wijze, op de trekker en met een groot boeket wilde bloemen.

Met het aanbieden van het manifest hopen de samenwerkende organisaties dat de provincie Groningen de regie neemt bij de uitvoering van de elf opgestelde actiepunten. Het manifest, getiteld ‘Naar een rijk platteland’ is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit. Dat is een brede landelijke coalitie van landbouw- en natuurorganisaties die natuurverlies wil ombuigen naar herstel van biodiversiteit. Met de actiepunten in het manifest hopen de organisaties natuur in de provincie Groningen te verbeteren en te zorgen voor meer biodiversiteit, wat ook noodzakelijk is voor de landbouw en daarmee de voedselvoorziening: “De aantallen vlinders, insecten, weidevogels en akkervogels namen de afgelopen jaren allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten”, zo schrijven de ondertekenaars.

De samenwerkende organisaties stelden veertien actiepunten op. De organisatie vragen in het plan onder andere om een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur en landbouw,  natuurvriendelijk beheer van akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers, een circulaire landbouw die niet ten koste gaat van de biodiversiteit en het opzetten van een zogenaamde Deltalab. Dit lab moet zorgen voor monitoring, kennisontwikkeling en onderwijs over biodiversiteit te versterken.

Het manifest werd ondertekend door de volgende mensen en organisaties:

 • Jan Willem Kok, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
 • Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West
 • Wouter Schep, Collectief Midden Groningen
 • Nel Sangers, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
 • Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)
 • Janneke Snijder, Gronings Particulier Grondbezit
 • Marco Glastra, Het Groninger Landschap
 • Kees Siderius, IVN Noord-Nederland
 • Peter Hellinga, Landschapsbeheer Groningen
 • Wietse Duursma, LTO Noord
 • Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen
 • Rombout Bennema, Natuurmonumenten
 • Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer