Martini Ziekenhuis en RUG werken aan tool voor veilige ‘anderhalvemeterzorg’

Om zoveel mogelijk patiënten te helpen en tegelijk te zorgen dat het niet te druk wordt in het ziekenhuis gaan het Martini Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen samen een applicatie ontwikkelen om poliklinische zorg beter te plannen in de ‘anderhalvemetersameleving’.

De eerste versie wordt nu getest bij de poli van Obstetrie en Gynaecologie, maar alle specialismen kunnen deze tool als planningsondersteuning gebruiken. Daarom wil het Martini Ziekenhuis de applicatie zo snel mogelijk gaan gebruiken op alle andere poli’s.

Beperkte ruimte optimaal benutten

“Door de 1,5 meter maatregelen zal het aantal patiënten dat tegelijkertijd in een wachtkamer aanwezig is, soms met wel 75 procent verminderd moeten worden”, vertelt Dr. Justin Drupsteen, Manager Integraal Capaciteitsmanagement in het Martini Ziekenhuis. “Om patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, moeten we een volledig nieuwe manier van plannen voor onze poliklinieken en diagnostiek als röntgen en echo introduceren. In deze situatie wil je ervoor zorgen dat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt. Samen met de RUG werken we aan een tool waarin polikliniekplanningen worden gegenereerd die rekening houden met een groot deel van de uitdagingen van de 1,5 m samenleving. Om de tool zo goed mogelijk te laten werken is het belangrijk dat patiënten niet te laat komen maar ook niet veel te vroeg; hoe meer er wordt afgeweken van de afspraaktijd hoe voller de wachtkamers worden.”

Patiëntplanning op basis van wiskunde

“We hebben een wiskundig model ontwikkeld dat afsprakenschema’s genereert waarbij zoveel mogelijk patiënten kunnen worden gezien, maar het aantal gelijktijdig wachtende patiënten zo laag mogelijk wordt gehouden”, aldus Michiel uit het Broek, onderzoeker bij de vakgroep Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. “Zo starten niet alle afspraken tegelijk, verschuiven pauzes van artsen, worden vrije behandelkamers als wachtruimte gebruikt en wordt er ruimte tussen afspraken aangehouden. Dat is natuurlijk minder efficiënt voor de artsen, maar het is soms noodzakelijk om te kunnen garanderen dat er niet te veel patiënten tegelijk in de wachtkamer komen. De applicatie geeft ook inschattingen voor de risico’s op mogelijke overschrijding van de maximale capaciteit van de wachtkamer.”